Informační systémy pro rehabilitační centra  a mamocentra

Otevřené informačn systémy pro specializovaná zdravotnická pracoviště mamologii a rehabilitaci, umožňující integraci s dalšími systémy a podporující současné moderní technologické trendy. Systémy byly vytvořeny v rámci programu „ICT a sdílené služby – aktivita Tvorba nových IS/IT řešení, II. výzva“

Rehabilitační systém

Umožňuje efektivní vedení plánu procedur, vedení veškeré potřebné dokumentace a vykazování zdravotním pojišťovnám.
Vše na jednom místě.

Vytváření rehabilitačních plánů je díky našemu systému  několikanásobně rychlejší oproti ručnímu hledání volných termínů. I velmi komplikovaný rozpis procedur sestavíte na pár kliknutí za pár minut. Ušetřený čas můžete věnovat dalším úkolům.

Plánování zohledňuje mimořádné případy, obsahuje řízení kapacit pro akutní pacienty. Rychlé a komfortní změny při uzavírkách pracovišť.
Multináhled, přehledné zobrazení více kalendářů na jedné obrazovce

Dokumentace pacientů na jednom místě. Pohodlné vedení zdravotnické dokumentace je nezbytné a bezpečnost těchto dat je naprosto klíčová. Rehabilitační systém splňuje oba požadavky a je v souladu s nařízením GDPR. Aby bylo vedení záznamů o průběhu péče ještě pohodlnější, tak vám náš systém napovídá obvyklé diagnózy a postupy léčby. Můžete si nastavit i svoje vlastní zkratky. Povinný záznam tak budete mít připraven rychleji než obvykle.

Mamologický systém

Umožňuje efektivní vedení veškeré potřebné dokumentace a vykazování zdravotním pojišťovnám s plnou podporou procesů mamologie a radiologie

Procesy podporované naším systéemem:

  • Objednávání vyšetření na mamografických pracovištích
  • Obsluha pacienta na recepci a registrace
  • Provedení screeningové/doplňkové/diagnostické mamografie
  • Provedení ultrasonografie prsu
  • Provedení duktografie
  • Provedení biopsie
  • Předávání výsledků vyšetření
  • Nastavení systému, nastavení číselníků a registrů ZP

Součástí systému je také funkcionalita pro nastavení a provádění vyúčtování zdravotní péče pro mamocentra a pro předávání výsledků vyšetření do centrálního registru mamografického screeningu.

Spolu s mamologickým systémem je také možné provozovat lékařský portál pro spolupracující lékaře, který umožňuje, objednávání vyšetření na mamografických pracovištích, zadávání žádanek na vyšetření, nahlížení na výsledky vyšetření, správu portálu a jeho uživatelů.

Naše systémy podporují provozování v cloudu

Naše informační systémy máte možnost provozovat na svých zařízeních ("on premise") anebo můžete využít našich služeb provozování systémů v cloudu, kde se o technický provoz postaráme my. Systémy umožňují přístup externím oprávněným uživatelům k objednávání pacientů, zadávání žádanek na vyšetření a nahlížení na výsledky vyšetření.

Plánování

Podpora efektivního plánování

Dokumentace

Podpora zdravotnické dokumentace

Objednávání

Objednávání pacientů přes vebové rozhraní.

Vykazování

Podpora vykazvání zdravotnícké péče

Webový prohlížeč

Systémové požadavky jsou minimální. Stačí webový prohlížeč

Individuální nastavení

Možnost individuálního nastavení

Bezpečné zpracování dat

Zpracování dat v souladu s legislativou

Odborná podpora

Povozování v cloudu s odbornou podporou

Služby v oblasti informačních technologií.

Společnost

Kontaktujte nás

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.